PERSONDATAPOLITIK
Persondatapolitik
I denne persondatapolitik beskrives, hvordan Celi Invest ApS indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside og anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder.
Denne persondatapolitik indeholder information om følgende:
1. Indsamling af personoplysninger
2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag
3. Videregivelse
4. Samtykke
5. Sletning af personoplysninger
6. Sikkerhed
7. Dine rettigheder
8. Links til andre hjemmesider mv.
9. Ændringer af persondatapolitikken
10. Kontakt
 
1. Indsamling af personoplysninger
Vi informerer dig altid, før vi indsamler dine personoplysninger. Vi indsamler f.eks. følgende personoplysninger om dig: Navn, leveringsadresse, e-mailadresse, telefonnummer.
Bemærk, at visse personoplysninger er nødvendige at indsamle for, at du kan anvende hjemmesidens funktioner og få leveret din ordre. På hjemmesiden vil det fremgå af de relevante formularer, om afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk eller valgfri. Hvis afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk, vil det pågældende felt være markeret med en stjerne (*). Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte den ønskede funktion. For eksempel har vi brug for dine kontaktoplysninger for at kunne besvare en henvendelse fra dig.
Ved afgivelse af ordre via vores hjemmeside, har vi brug for navn, adresse, telefonnummer og mailadresse, for at kunne levere ordren.
Hvis du afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer til afgivelse af oplysningerne.
2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag
Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de funktioner og formål, der er beskrevet nedenfor. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede til det efter lovgivningen.
  • Tilmelding til nyhedsmail: Formular udfyldning med navn samt e-mailadresse.
  • Foretager et varekøb på vores adresse.
  • Deltager i en konkurrence via flyer på udstillinger eller online.
  • Sender en forespørgsel, ansøgning, klage eller giver os feedback, eller i øvrigt giver personoplysninger til os via vores hjemmesider.dk eller på anden måde.
Ved afgivelse af personoplysninger samtykker du i, at Celi Invest ApS behandler personoplysningerne, herunder at Celi Invest ApS:
  • Registrerer de personoplysninger, du afgiver.
  • Registrerer oplysninger om de køb, du foretager på eurowash.dk
Formålet med registreringen og behandlingen af personoplysninger er at kunne levere købte varer til dig samt hjælpe ved eventuelle fejl i forbindelse med bestilling og levering, afsendelse af nyhedsbreve.
Sælger er, jf. Persondataloven, at betragte som dataansvarlig for de oplysninger, der registreres om Kunden og besøgende på Sælgers hjemmeside.
Ingen personlige oplysninger, der registreres af Sælger, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand, bortset fra videregivelse, der er nødvendig til at opfylde aftalen f.eks. videregivelse af oplysninger til fragtfirma m.fl. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos Sælger.
På hjemmesiden anvendes cookies til styring af indholdet i indkøbsvognen og andre funktionaliteter. En cookie er betegnelsen for en fil, som gemmes på Kundens PC.
Selve “kontrakten” (købeaftalen) lagres [ikke] hos Sælger på en måde, så Kunden senere kan logge sig ind og se/ændre status på hjemmesiden.
Desuden registreres Kundens IP-adresse, hvorfra evt. køb foretages. Informationen finder normalt ingen anvendelse, men kan bruges i en evt. politiefterforskning. Alle falske bestillinger politianmeldes!
3. Videregivelse
Det kan under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til retslige myndigheder. Videregivelse kan endvidere ske, hvis det er nødvendigt for at fastlægge eller forsvare retskrav.
I tilfælde af omstrukturering eller helt eller delvist salg af virksomheden vil en eventuel videregivelse i en sådan forbindelse ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for behandling af personoplysninger.
Herudover videregiver vi ikke dine personoplysninger til tredjeparter.
4. Samtykke
Når du bruger vores hjemmeside samt afgiver ordrer mv., indsamler og behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. afsnit 2 ovenfor.
Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 10 nedenfor)
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen.
Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du muligvis ikke fuldt ud benytte de funktioner, som vi tilbyder.
5. Sletning af personoplysninger
Dine personoplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de ovennævnte formål. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form, eller hvis vi er forpligtet hertil ifølge lovgivningen.
Alle data som er omfattet af bogføringsloven og oplysninger for at opfylde reklamationsret, vil blive gemt i det omfang dette er påkrævet.
6. Sikkerhed
Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.
7. Dine rettigheder
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.
Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Derudover har du ret til at berigtige dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.
Vi vil slette eller rette forkerte personoplysninger eller personoplysninger, der blevet forældede siden indsamlingen.
På din skriftlige anmodning vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, f.eks. hvis behandlingen er nødvendig for at kunne opgøre eller gøre et retskrav gældende, eller hvis det er nødvendigt for indgåelsen af en aftale med dig.
  • Herudover har du i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, som vi har registreret om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt bede os om at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig.
Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 10 nedenfor).
I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned.
Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os, Du kan også indgive en klage til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
e-mail: dt@datatilsynet.dk
8. Links til andre hjemmesider mv.
Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens persondatapolitik og andre relevante politikker.
9. Ændringer af persondatapolitikken
Vi forbeholder os retten til at ændre denne persondatapolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.
10. Kontakt
Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne persondatapolitik, kan du kontakte os som angivet nedenfor:
Celi Invest ApS
Vindingvej 115
7100 Vejle
CVR-nr.: 70688514

Tlf. 40545458
E-mail: info@eurowash.dk
 
Persondatapolitikken er senest ændret den 9/5-2018
*****